ISO 14001:2005 Sistemul de Management de Mediu Imprimare
ISO 14001:2005 este un standard care prevede cerinţe pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui Sistem de Management de Mediu care ajuta organizaţia sa-si stabilească si sa realizeze o politica de mediu si obiective de mediu in concordanta cu cerinţele legale aplicabile activităţii desfăşurate de firma dumneavoastră.

Cine poate implementa un Sistem de Management de Mediu?

ISO 14001:2005 oferă o metoda universala, aplicabila oricărui domeniu de activitate si oricărei organizaţii ( producţie, servicii, administraţie locala, construcţii, etc.).

Adoptarea unui sistem de management de mediu obligă conducerile întreprinderilor să reconsidere din punct de vedere strategic toate sectoarele de activitate din întreprindere care au un anumit impact asupra mediului înconjurător, oferind următoarele avantaje:

 • Asigurarea unor costuri reduse pentru gestionarea deşeurilor;
 • Realizarea de economii la consumul de energie, apă, materii prime şi materiale;
 • Asigurarea unei imagini favorabile a întreprinderii faţă de autorităţi, clienţi şi public;
 • Asigurarea unui cadru pentru îmbunătăţirea permanentă a performanţei privind protejarea mediului înconjurător.

Standardul internaţional ISO 14001:2005 se adresează necesitaţilor firmelor din întreaga lume prin furnizarea unui cadru comun pentru administrarea aspectelor de mediu. Acesta conduce la intarirea managementului de mediu in sens larg, ceea ce are ca efect facilitarea schimburilor comerciale si imbunatatirea performantelor ambientale la nivel global.

Un Sistem de Management de Mediu este acea componenta a sistemului general de management al firmei alcatuita din structura organizationala, planificarea, responsabilitatile, procesele, practicile, procedurile si resursele care ajuta la construirea, implementarea, realizarea, revizuirea si mentinerea politicii de mediu a firmei. Implementarea unui Sistem de Management de Mediu permite firmei nu doar sa corespunda asteptarilor privind performanta sa de mediu, ci si sa îsi controleze costurile si sa se conformeze legislatiei si regulamentelor de mediu.

Ce este ISO 14001:2005?

Standardul ISO 14001:2005 este standardul de referinta din seria ISO 14000. El descrie principalele cerinte cu care trebuie sa se conformeze o firma in ceea ce priveste Sistemul de Management de Mediu. ISO 14001:2005 solicita ca Sistemul de Management de Mediu sa reflecte natura firmei, activitatea proprie si aspectele specifice de mediu. Un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001:2005 ofera un cadru sistematic si coerent de îmbunatatire a performantei de mediu, de realizare a conformitatii cu legislatia de mediu si de prevenire a non-conformitatilor.

Deficientele din cadrul unei companii care pot fi înlăturate prin implementarea a Sistemul de Management de Mediu conform ISO 14001:2005 sunt:

 • Lipsa competitivitatii pe pietele internationale;
 • Costuri necompetitive  a materiei prime;
 • Lipsa unui loc de stocare a deseurilor;
 • Deseuri in exces;
 • Taxe exagerate pentru asigurarea impotriva riscurilor.

Avantajele obtinute in urma implementarii sistemuluii ISO 14001:2005 sunt:

 • Optimizarea folosirii resurselor (materii prime, energie)
 • Îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea costurilor aferente unor eventuale incidente de mediu.
 • Limitarea incidentelor ce implica responsabilitatea juridica a firmei;
 • Simplificarea demersurilor de obtinere a acordurilor si autorizatiilor de mediu;
 • Imbunatatirea relatiilor publice;
 • Obtinerea de beneficii evidente si imediate cum ar fi: o mai buna respectare a legislatiei de mediu, o mai buna utilizare a materiilor prime si a energiei, scaderea consumului de apa, etc.;
 • Imbunatatirea imaginii si cresterea prezentei pe piata, cu deosebire pe piata internationala;
 • Conditiile de acordare a asigurarilor si a creditelor pot deveni mai avantajoase;
 • Câstigarea încrederii partilor interesate;
 • Îmbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor;
 • Satisfacerea cerintelor actuale ale pietei privind realizarea de produse ecologice.

Facebook Comments

comments