dsc03586-copy

  • Decontaminarea solului
  • Depoluarea apei de suprafață
  • Ape subterane
  • Reconstrucție ecologică
  • Materiale absorbante
  • Evacuarea si gestionarea deșeurilor 

depoluare-si-decontaminare-v1-0

Deși de-a lungul timpului s-au emis mai multe definiții ale poluării, nu se poate spune că există una atotcuprinzătoare, insă cea mai complexă pare a fi cea formulată la Conferința Mondială O.N.U. asupra mediului (1972), prin care poluarea semnifică: “modificarea componentelor naturale sau prezența unor componente străine, ca urmare a activitații omului și care provoacă prin natura lor, prin concentrația în care se găsesc și prin timpul in care acționează, efecte nocive asupra sănătații, crează disconfort asupra diferitelor utilizări ale mediului la care aceasta putea servi în forma sa anterioară”.

Depoluarea este exact procesul invers, și anume, eliminarea produselor toxice introduse de om în mediul înconjurător. Combaterea poluării mediului ambiant este una din problemele de mare actualitate ale intregii omeniri, una din temele fundamentale ale epocii contemporane, iar nerezolvarea ei poate avea efecte dezastruoase. În definitiv, de felul în care este menținută integritatea mediului depind practic sănătatea omului și calitatea vieții acestuia.

Facebook Comments

comments