Acest departament reprezinta
actiunea de golire a diferitelor recipiente cum ar fi:

  • Fose ecologice,
  • Haznale,
  • Bazine etans vidanjabile,
  • Fose septice,
  • Serviciu realizat cu ajutorul autospecialelor de ultima generatie dotate cu pompe de vid.


……………………………………………………………..| vidanjarea bazinelor antiincendiu PSI |

Vidanjarea apelor uzate si/sau evacuarea acestora in reteaua publica de canalizare poate fi realizata numai de catre persoane fizice sau juridice autorizate (« operator economic ») care au incheiat un contract de preluare a apelor uzate vidanjate cu Statia de Epurare, iar serviciul  de vidanjare si transport sunt asigurate  numai cu autospeciale de vidanjare,  carora le-a fost emis permisul de descarcare al apelor uzate vidanjate.

vidanjarea apelor menajere
| vidanjarea apelor menajere                  | vidanjarea separatoarelor de hidrocarburi |

Pentru a respecta toate normativele de mediu, apele uzate se colecteaza de la generator numai in baza unui buletin de analize prelevat de catre un operator autorizat, si dus apoi in maxima siguranta la laboratoarele de incercari.

 

 

 

În contractul încheiat cu staţia de epurare sunt prevăzute condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele uzate vidanjate ce trebuie să fie conforme cu Normativul NTPA 002 pentru a fi preluate în reţeaua publică de canalizare, şi locurile din reţeaua publică de canalizare în care este permisă evacuarea apelor uzate vidanjate. Permisul de descărcare a apelor uzate se emite pentru fiecare autospecială de vidanjă care se află în proprietatea sau în folosinţa operatorului economic şi este utilizat pentru vidanjarea şi transportarea apelor uzate în staţie. 


 

Facebook Comments

comments