Promovarea energiei verzi a devenit o realitate comuna din mai multe perspective, dar cea mai importanta fiind crearea unei surse de energie nepoluante si regenerabile.
Energia verde se poate obtine cu ajutorul panourilor foto-voltaice (generatoare de energie electrica), panourilor solare termice (generatoare de apa calda de consum), turbinelor eoliene si turbinelor hidraulice montate in cadrul unei ape curgatoare.

Asadar, statul roman prin dispozitiile Legii 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie incurajeaza atat cresterea de noi locuri de munca, cat si reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii gazelor cu efect de sera.

Pentru a stimula aceasta activitate, statul a implementat un sistem de promovare a energiei electrice. Acest sistem de promovare se aplica pe o perioada de:

15 ani, pentru energia hidraulica, eoliana, solara, geotermala, biomasa, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deseurilor, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate in grupuri/centrale noi
10 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, retehnologizate
7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state daca sunt utilizate in sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse in functiune inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani si conforme cu normele de protectie a mediului;
3 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, neretehnologizate.

Producatorii de energie din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificare verzi pentru energia produsa si livrata dupa cum urmeaza:

pentru energia electrica din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW: 3 certificate pentru fiecare 1 MWh (daca centralele hidroelectrice sunt noi); 2 certificate pentru fiecare 1 MWh (daca centralele hidroelectrice sunt retehnologizate)
1 certificat pentru fiecare 2 MWh daca centralele hidroelectrice nu se incadreaza in conditiile de mai sus
2 certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana
3 certificate pentru 1 MWh produs si livrat in cazul producatorilor de energie din surse geotermale; biomasa; biolichide; biogaz; gaz rezultat din procesarea deseurilor; gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate
6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie solara

Totodata, producatorii de energie regenerabila vor putea tranzactiona certificatele verzi acordate pe piata centralizata aferenta acestor certificate in functie de sursa de energie produsa la o valoare minima de 27 de euro/certificat, ajungand la o valoare maxima de tranzactionare de 55 de euro/certificat.

Persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile (cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum), precum si autoritatile publice care detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate (partial sau total, din fonduri structurale), pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiara si/sau cantitativa, intre energia livrata si energia consumata din retea, conform unei metodologii elaborate de ANRE (Autoritatea Nationalã de Reglementare in Domeniul Energiei).

Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport si distributie a energiei electrice, insa in limitele sigurantei Sistemului Energetic National. Operatorii de retea trebuie sa puna la dispozitia oricarui nou producator de energie din surse regenerabile, care doreste sa se conecteze la sistem, toate informatiile necesare complete (o estimare cuprinzatoare si detaliata a costurilor legate de racordare; un termen rezonabil si precis pentru primirea si analizarea cererii de racordare la reteaua electrica; un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusa la
reteaua electrica).

Intr-o conferinta de presa de la Bruxelles, premierul Victor Ponta a declarat ca va face o reesalonare a subventiilor pentru energia regenerabila. Aceasta reesalonare se va face atat in privina platii, cat si a acordarii de certificare verzi si a modalitatii de promovare a producerii energiei regenerabile.

De la 1 iulie 2013, acordarea de certificare verzi se face astfel:

1 certificat verde pentru pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidroelectrice noi cu puteri electrice instalate de pana in 10 MW
1 certificat verde pentru centralele electrice eoliene
2 certificare verzi pentru centralele electrice solare.
Recuperarea acestor certificate verzi se va face incepand cu 1 ianuarie 2017 pentru centralele hidroelectrice si solare si incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru centralele electrice eoliene.

Facebook Comments

comments